Vilnius, Litva
Svetišta Božjeg milosrđa

Vilnius, Litva

Svetište u kojem se nalazi originalna prva slika Milosrdnog Isusa naslikana 1934. od E. Kazimirowskog. Crkva je prethodno bila posvećena Presvetom Trojstvu, a kao svetiše Božjeg milosrđa proglasio ju je 2004. vilniuški nadbiskup, kardinal Bačkis. U ovoj crkvi je 1946. i 1947. djelovao i bl. Mihael Sopoćko. U Vilniusu se još može vidjeti i svetiše … Nastavi čitati