Devetnica bl. Mihaelu Sopoćku

PRVI DAN

 Ako je Krist personifikacija neizmjernog Božjeg Milosrđa onda je Crkva, Njegova Zaručnica, Njegova živa slika na zemlji.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Molitvena nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, vjernog sina Crkve, molimo za Crkvu u Hrvatskoj i na cijelome svijetu, da živi Božjom ljubavlju i u vjernosti Kristovom Evanđelju, dajući hrabro svjedočanstvo vjere u današnjem svijetu.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

 Razmatranje

Isusovo apostolsko djelovanje na zemlji bilo je samo početak Njegova djelovanja, koje Crkva treba dalje voditi kroz sve vjekove. U njoj se Božji život razlijeva kao rijeka do kraj svijeta. Preko Crkve slijevaju se na nas svi Božji darovi, od krštenja do utjehe na samrti. Milosrdni Spasitelj i Njegova zaručnica – Crkva, kao milosrdni Samaritanac, ulijeva u rane svoje djece vino kajanja i ulje pouzdanja, trči i moli da se izgubljeni sin – jedna osoba ili narod – vrati   jedinstvu s Kristom, usmjeri njihov put prema zajedničkoj domovini.

 Molitva

Svemogući  Bože, Ti nas privijaš k Sebi i posvećuješ u svojoj Crkvi, a blaženog Mihaela, neumornog širitelja Tvoga Milosrđa uzdigao si na slavu oltara, daj molimo Te, da se po njegovu primjeru brinemo za naše spasenje, spasenje naše braće i sestara, utječući se Tvojem neizmjernom Milosrđu.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                              DRUGI DAN

 Isusov nauk možemo sažeti riječima: slava Bogu, a Milosrđe Božje ljudima.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, velikog apostola Božjeg Milosrđa, molimo Božje Milosrđe za cijeli svijet te da ljudi prepoznaju u Bogu milosrdnog Oca i s povjerenjem se obrate  k Njemu.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Božje Milosrđe je tajna koju sam čovjek u potpunosti ne može spoznati. Uistinu naš razum nam govori da Bog je milosrdan i svaki čovjek u nesreći automatski se obraća k Njemu misleći na Njegovo Milosrđe. Ipak,  Isus nas je detaljno poučio o Božjem Milosrđu. Objavio Ga je u tajni Utjelovljenja, u svom životu, a najočiglednije pokazao u tajni Otkupljenja, umirući na križu za grijehe cijelog svijeta. Isusov život je slikovita lekcija o Božjem Milosrđu, a Njegove prispodobe ukazuju tu savršenost sa svih strana, prije svega prispodoba o izgubljenom sinu, o izgubljenoj ovci i o drahmi.

 Molitva

Bože , Oče Milosrđa, Ti obuhvaćaš cijeli svijet i svakog pojedinog čovjeka svojim neizmjernim milosrđem. Pogledaj na nas i cijeli svijet, a po zaslugama neumornog glasnika Tvoga Milosrđa, blaženog Mihaela, ispuni nas pouzdanjem u Tvoje Milosrđe i učini nas Njegovim svjedocima u svijetu.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                           TREĆI DAN

 Nikakav događaj u privatnom i društvenom životu naroda ne izmiče Božjim planovima.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, privrženog službi narodu i Domovini, molimo za našu Domovinu za njezino blagostanje, njezine sinove i kćeri da u njima uvijek plamti živa ljubav prema Domovini i briga za vjernost kršćanskim vrijednostima u životu hrvatskog naroda.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

 Razmatranje

Tko je taj u kojeg se možemo bez najmanje sumnje pouzdati? To je Isus Krist! Isus – Bog Čovjek. To ime na hebrejskom znači Spasitelj. Spasitelj ne jednog pokoljenja, u kojem je živio, ne jednog vijeka, ne jednog naroda, ne jednog djela čovječanstva, već Spasitelj cijelog čovječanstva, svih vjekova i svih naroda. On je sigurni Predvoditelj, On je « Put, Istina i Život». Mnoga je pokoljenja vodio do cilja koji im je odredio i vodit će svakog tko se bezgranično pouzda u Njega.

 Molitva

Bože, Oče svih pokoljenja i naroda, Ti si izvor plemenite i požrtvovne ljubavi prema Domovini. Molimo Te, da po uzoru blaženog Mihaela, koji se brinuo za kršćanski i društveni razvoj naroda i društva svoje Domovine, i mi posvetimo svoje snage i talente u očuvanje i stvaranje njezinih materijalnih i duhovnih dobara.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                           ČETVRTI DAN

 Svećeništvo je dar velikog Božjeg Milosrđa za sve ljude, a prije svega za same svećenike.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela gorljivog svećenika i dušebrižnika, molimo za Svetog Oca, biskupe, svećenike i đakone, da vjerni Kristu Najvišem Svećeniku, budu u potpunosti predani evangelizacijskoj misiji u Crkvi i svijetu.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Kršćansko svećeništvo nije ništa drugo nego produženje Kristovog svećeništva, koji kao Bog i Čovjek žrtvuje sebe Bogu. To svećeništvo čini da je Krist prisutan u Crkvi te da se rađa u srcima ljudi po svetim sakramentima i milostima koji se izlijevaju iz njih i vodi ljudske duše k savršenosti. Preko svećeništva nas Krist Gospodin obdaruje Milosrđem, kao i za vrijeme svog zemaljskog života.

 Molitva

Milosrdni Bože, koji si ustanovio Krista Najvećim i Jedinim Svećenikom, po zagovoru blaženoga Mihaela, o kojem je Isus rekao sv. Faustini:  «to je svećenik po Mom srcu», pogledaj na Svetog Oca, biskupe, svećenike i đakone, neka Tvoju istinu i Tvoje zapovijedi šire riječju, primjerom i životom, neka rade neumorno u Tvome vinogradu u pokori očekujući plodove svoga rada samo za Tebe, i ne traže ništa osim Tvoje slave.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                                  PETI DAN

 Kršćanska obitelj je prava evanđeoska njiva na čijim se zdravim sokovima vjere i vrlina gaje nove mladice Kristova vinograda.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, koji je odrastao u obitelji koja je živjela duboku vjeru i uzajamnu ljubav, molimo za obitelji da s pouzdanjem prime dar života i da postanu istinitom školom vjere i kršćanskoga života.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Ako supružnici dobro razumiju svoj zadatak s vjerske strane, onda obiteljsko gnijezdo postaje uzornim žarištem vrlina, školom običaja, čuvarom moralnosti i svetim hramom.

Nad takvom obitelji, kao nad Betlehemskom štalicom, uznose se zborovi anđela sa pjesmom: «Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima dobre volje». Obitelj je odmah nakon Crkve mjesto molitve i žrtve, mjesto sabranostii radosti, ali tek onda kad se temelji na Bogu i na Njegovom neizmjernom Milosrđu, koje uznosi dušu oca i majke, djece i ukućana k nebu, gdje se zemaljske obitelji preobražavaju u besmrtne.

 Molitva

Bože, naš Oče, izvore ljubavi i života, Tvoj je Jedinorođeni Sin bio obujmljen ljubavlju Svete Obitelji, a blaženom si Mihaelu dao milost odrastanja u gorljivoj vjeri i ljubavi kršćanske obitelji. Po njegovom zagovoru daj Svojoj djeci toplinu obiteljskog doma, a obitelji sačuvaj u uzajamnoj ljubavi i razumijevanju. Molimo Te..

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                              ŠESTI DAN

 Mladenačka duša je neizmjerno blago nad kojim trebaju bdijeti roditelji i odgajatelji.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, koji se brinuo za odgoj djece i mladeži, molimo za njihov vjerski odgoj s uporištem na pravim vrijednostima, a također za roditelje i odgajatelje.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Odgoj nije ništa drugo nego razvijanje i oblikovanje čovjeka i cijelog njegovog bića, da bi mogao postići svoj cilj u životu i vječnosti; odgajati nekoga znači pripremati ga za ispunjenje zadatka zbog kojeg je na svijetu. Srdačna ljubav odgajanika je najljepši način odgajanja. Pravo na odgoj ponajprije imaju neosporivo roditelji. Samo roditelji i Crkva imaju pravo odgajati i jedino oni to mogu dobro izvršiti, jer samo oni imaju neophodna sredstva za to. Bog, prvi otac djeteta, dijeli s njima svoj Božji autoritet Stvoritelja, ljubav i milosrđe. Stoga bi roditelji i odgajatelji trebali imati posebnu pobožnost prema Božjem Milosrđu i svaki dan preporučati Mu djecu koju odgajaju.

 Molitva

Bože, Ti svojom Očinskom ljubavlju i milosrđem obuhvaćaš svu svoju djecu, a za njihov odgoj pozivaš roditelje, učitelje i odgajatelje. Po zagovoru blaženog Mihaela koji se posvetio  odgoju djece i mladeži, čuvaj njihov rast u vjeri i kršćanskom životu pažljivim i brižljivim okom roditelja i odgajatelja, te ih blagoslovi u tom njihovom plemenitom trudu.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                                  SEDMI DAN

 S Božje je strane duhovno zvanje poziv na koji treba rado i iz sveg srca odgovoriti.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, učitelja i oca svećeničkih i redovničkih zvanja, molimo za sjemeništarce, novake i novakinje redovničkih zajednica da dragovoljno i spontano idu za Božjim pozivom, te za nova duhovna zvanja.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Poziv se temelji na unutarnjim osjetilima ukazujući tko je Bog, kakva je vrijednost ljudske duše i kakve su njezine istinske potrebe. Objavljuje se pozvanom žrtvovanjem života Bogu. U stvarnosti, Bog stoji ispred duše, osvaja je i privlači k Sebi. Tada idemo za Njim. Puni entuzijazma pričamo o Njemu s drugima i branimo Ga pred protivnicima. Eto zvijezde Danice apostolstva (propovijedanja). Treba je pozdravljati čistim srcem i marljivim djelovanjem.

 Molitva

Svemogući Bože, Ti si poslao svoga Sina na svijet da nas spasi. Molimo Te, po zagovoru blaženog Mihaela, koji se je brinuo o duhovnom vodstvu pozvanih u Tvoju službu, nadahni mlade ljude pozvane od Tebe na apostolsko djelovanje u Crkvi, da vjerno i iz sveg srca služe na posvećenje sebe i onih kojima si ih poslao.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                              OSMI DAN

 Savršena duša nikada ne misli na sebe, već samo o tome kako se posvetiti Bogu.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, zabrinutog za osobnu svetost i svetost drugih ljudi, molimo za one koji kroče putem kršćanske savršenosti u posvećenom životu ili u kršćanskim zajednicama, da vjerni svojoj karizmi budu živim znakom svetosti Crkve.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

 Razmatranje

Čim više čovjek napreduje u nutarnjem životu, tim manje razmišlja o svojoj ljubavi i (sklonosti) raspoloženju prema Bogu. Voli Ga ne misleći o Njemu i ne znajući da Ga voli. Ljubav prema Bogu je najčistija, kad duša ne traži da se sviđa drugima, već se okreće u potpunosti k Bogu, ne misleći o sebi. Ljubav je njezin život, a cijeli njezin život je u Bogu.

U potpunosti Mu je odana i u Njega uronjena.

 Molitva

Bože, jedini izvore svetosti, Ti ucjepljuješ u ljudske duše želju savršene ljubavi prema Tebi. Po zagovoru blaženog Mihaela, voditelja na putovima svetosti, obuzmi svojom milošću sve Tebi posvećene osobe koje se brinu za vlastitu svetost u kršćanskom životu, da po molitvi i vjernosti životnom pozivu pridonose vlastitoj svetosti i svetosti braće u vjeri.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                                                DEVETI DAN

 Božanskoj svemoći ništa ne donosi toliko slave, koliko to da Bog čini «svemoćnim» one, koji se  u Njega pouzdaju.

 Nakana dana

Po zagovoru blaženog Mihaela, iskušavanog poteškoćama života, koji je nosio pomoć i utjehu drugima, molimo za ljude dotaknute bolešću, trpljenjem, duhovnim ili materijalnim siromaštvom, da se s pouzdanjem povjere Božjem Milosrđu te također iskuse milosrđe i od ljudi.

 Ovdje možemo dati vlastitu nakanu

Razmatranje

Ponekad nam se u teškim trenucima čini da nas Bog ostavlja same, kao da rješenje problema ovisi o nama, a Bog samo želi da shvatimo da smo slabi i da se pouzdamo u Njega. Gospodin nas nikad ne napušta, ako Ga mi prvi ne napustimo. Treba jako vjerovati i očekivati s poniznim strpljenjem i živim pouzdanjem. Čovjek može malo sam učiniti, ali baš to malo Bog želi i to traži od nas kao uvjet svoje pomoći.

 Molitva

Bože, Oče onih koji se u Tebe uzdaju i Oče Milosrđa, Ti nas ne ostavljaš same u našim potrebama. Molimo Te, da po zagovoru blaženog Mihaela, koji se bezgranično pouzdavao u Tvoje Milosrđe, i tom pouzdanju učio druge, daš milost da se u našim slabostima i poteškoćama obraćamo Tebi s povjerenjem, vjerujući da ćeš nas uvijek uslišati i utješiti u Tvom velikom Milosrđu.

 Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Isuse, uzdam se u Tebe!

Blaženi Mihaele, moli za nas!

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

                                       ZAHVALNA MOLITVA NA KRAJU DEVETNICE

Bože, Svemogući Oče, neiscrpivi izvore dobrote i milosti, slavimo Te u bezbrojnim darovima Tvoje očinske darežljivosti, koje udjeljuješ onima koji se s pouzdanjem utječu Tvome Milosrđu. Primi našu poniznu zahvalu za sve milosti izmoljene po zagovoru blaženoga Mihaela, Tvog vjernog sluge, neumornog apostola i svjedoka Tvog neizmjernog Milosrđa. Koji živiš i kraljuješ po sve vjeke vjekova. Amen.

 Činimo znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s